Category Archives: Antieke Vertalings

131 Was Jesus aangestel oor die werke van God se hande? Hebreërs 2:7

In Hebreërs twee vers sewe vind ons ‘n variasie waar sommige manuskripte (handgeskrewe afskrifte) die sinsnede: “…en hom oor die werke van u hande aangestel” bevat en ander nie. Waar sou hierdie sinsnede vandaan kom, en was dit deel van … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

129 Soos Christus julle, of ons aanvaar het. Romeine 15:7

In baie plekke in die Bybel word twee of meer groepe mense teenoor mekaar genoem. Afhangend van met watter groep ons onsself identifiseer, kan ons maklik ‘n belangrike saak in daardie Skrif mislyk. Sien ons onsself as deel van die … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Verskille: Geheue, Verskille: Gehoor | Leave a comment

128 Bronteks

128 Bronteks. Hieronder volg ‘n uittreksel van my boek oor die redes vir die verskille tussen ouer vertalings van die Bybel soos die “King James Version” en die 1933/53 “Die Bybel”, teenoor moderne vertalings soos die 1983 “Die Bybel, Nuwe Vertaling” asook … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Desiderius Erasmus, Kerkvaders, Oorspronklike Outografie, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 2 Comments

124 “Die Vader van onse Here Jesus Christus.” Efesiers 3:14

In die moderne vertalings word die woorde in donker gedruk, uitgelaat. Wat sou die rede hiervoor wees? (AOV) “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,” Eksterne kriteria. Heel eerste kyk ons na … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

123 “Kinders” of “werke” Matteus 11:19

In die vier Afrikaanse vertalings wat deur die Bybelgenootskap uitgegee word, kom vier verskillende variasies van Matteus 11:19 voor! 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Die Seun van die mens het gekom – hy eet en Hy drink en hulle sê: “dáár … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

119 Verweer van ‘n manuskrip kan lei tot ‘n variasie.

Kon ‘n verweerde manuskrip ‘n variasie veroorsaak? Dit is die vraag op die tafel in die ondersoek na 2 Tessalonisense 2:3. Het Paulus die “antichris” soos ons hom uit Openbaring leer ken, beskryf as die “sondige”, of die “wettelose” mens! … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

110. Waarom word “deur die bloed” uit Kolossense 1:14 uitgelaat?

Kolossense 1:14 Harmoniëring met Ef. 1:7 In Kolossense 1:14 word “…deur sy bloed…” nie in moderne vertalings aangetref nie. Wat sou die rede wees dat hierdie spesifieke verwysing uitgelaat word? 1933 Ou Afrikaanse Vertaling: “…in wie ons die verlossing het … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eerste Gedrukte Griekse NT, Harmoniëring, Inspirasie deur Heilige Gees | 1 Comment

105. Was Paulus ‘n babatjie, of vriendelik/sag by die Tessalonisense? 1Tes. 2:7

105. Babatjies of vriendelik/sag? 1Thes. 2:7 In 1 Tessalonisense 2:7 vind ons ‘n besondere variasie wat deur net een letter veroorsaak is. En boonop het beide variasies grammatikaal ewe sterk moontlikhede. Ons kyk na enkele vertalings: 1933/53 – Ou Afrikaanse … Continue reading

Posted in Aleksandrynse Tekstipe, Antieke Vertalings, Konteks | Leave a comment

102 Sal God ons in die openbaar vergeld? Matteus 6:4

102. Verwagte byvoeging Mat.6,4,6,18 Een van die interessante variasies wat soms voorkom, is wanneer een groep manuskripte ‘n bepaalde weergawe bevat terwyl die ander groep manuskripte die verwagte uitbreiding bevat op een aspek van die korter weergawe. As voorbeeld kyk … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Intrinsieke kriteria, Verwagte Uitbreiding | Leave a comment

97 Irenaeus se Nuwe Testament

Julle moet jul vyande liefhê. Irenaeus (±135 – 202 n.C.) was ‘n student van Polikarpos wat weer deur Johannes die Apostel self onderrig is. Hierdie besondere man was in sy latere jare die tweede biskop van Lugdunum (Lyons) in Gallië … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Harmoniëring, Kerkvaders | 2 Comments