Category Archives: Apokriewe

121 “Jesus’ Wife” – Fragment toe werklik ‘n Vervalsing

Jesus’ wife fragment ‘n vervalsing. In hierdie publikasie van Prof. Larry Hurtado gee hy die bewyse dat hierdie fragment wat die afgelope jare soveel opslae gemaak het, ‘n vervalsing is. Met soveel ernstige werklik toegewyde Christen geleerdes en Bybelkennesrs wat … Continue reading

Posted in Apokriewe, Betroubaarheid van Teks, Eerste Gedrukte Griekse NT | 1 Comment

76 Nuwe Nuwe Testament?

Ek het van hierdie skokkende nuwe publikasie kennis geneem op Prof. Dan Wallace se blog. Ek plaas sy kommentaar daarop hieronder. A New New Testament: Are You Serious? Posted by Daniel B. Wallace on 17 March 2013 in Contemporary Issues, Early Christianity, New Testament Studies,Theology Just released from the … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon | 1 Comment

55 Oop of Geslote Kànon.

Oop of Geslote Kànon. Die hele kwessie van die kànon kom telkens na vore in die beoordeling van variasies in manuskripte. Daarom plaas ek hier ‘n aantal vrae wat daaroor ontstaan het, tesame met my antwoord daarop. Onder “kànon” verstaan … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Ontstaan van NT | Leave a comment

35 Apokriewe

35 Apokriewe Heelwat mense het vrae en onsekerheid oor die posisie en gesag wat aan die apokriewe geskrifte geheg moet word. Mense is soms bekommerd oor hoe ons moet bepaal watter geskrifte deel van die Bybel moet wees, en watter … Continue reading

Posted in Apokriewe, Kanon | 7 Comments

9. Die Kanon.

Die bepaling van die kanon Onder “Kanon” verstaan ons die geskrifte wat as riglyn of meetstok vir ons geestelike lewe aanvaar kan word. In die Nuwe Testament is dit die 27 boeke wat in ons Bybels opgeneem is. Die eerste lesers, kopieerders … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon, Ontstaan van NT, Septuagint | 14 Comments