Category Archives: Betroubaarheid van Teks

90 Was Jesus Heilig gebore, of Heilig genoem? Lukas 1;35

Was Jesus Heilig gebore, of Heilig genoem? Lukas 1;35 Waar mens ‘n komma plaas, kan soms ‘n groot verskil in die betekenis van ‘n sin maak. In Lukas 1:35 het ons so ‘n voorbeeld. Ek haal aan uit die “Interliniêre … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Hantering van Verskille, Konteks | Leave a comment

88 Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees?

Wie het julle verstand benewel? Galasiërs 3:1 Daar is sekere waarhede wat ons letterlik na elke vers in die Bybel kan invoeg, soos “want sy goedertierenheid is tot in ewigheid” wat na elkeen van die 26 stellings van Ps. 136 … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring | Leave a comment

81 Tekens van die Tye, “Hy” of “dit”?

Tekens van die Tye. In Markus 13:29 het ons ‘n interessante geval waar die Grieks op twee maniere vertaal kan word. Die geslag van die onderwerp van ‘n sin word in die derde persoon enkelvoud werkwoord-vorm nie aangedui nie. Indien … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dinamies Ekwivalente Vertaling, Hantering van Verskille, Konteks, Verstaanbaarheid van Vertalings | 1 Comment

80 Genade uit Lukas uitvertaal?

Genade uit Lukas uitvertaal? In Lukas 9:53-56 vind ons ‘n insident waar dit lyk of die moderne vertalings die genade uit die Bybel uitvertaal het. Wanneer hierdie weergawe egter so algemeen in moderne vertalings voorkom, noodsaak dit ons om deeglik … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Kerkvaders | Leave a comment

75. Agape- of fileo-liefde Joh.21:15-17

Agape-liefde. Joh. 21:15-17 Is ‘n sinoniem ‘n sinoniem? Dit is die vraag waarmee die Bybelvertaler gekonfronteer word wanneer hy Johannes 21:15-17 moet vertaal. Johannes gebruik twee woorde “agape” en “fileo” in hierdie intieme gesprek tussen Jesus en Petrus. Die woord … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Evaluering: maatstawwe, Konteks | 2 Comments

65 Buite Konteks? Spreuke 23:7

Spreuke 23:7 Ek hoor dikwels mense Spreuke 23:7 aanhaal “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy…” Dan word dit gewoonlik opgevolg deur òf ‘n aanmoediging, òf ‘n vermaning, want die aanhaling sou ‘n selfvervullende profesie direk uit … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Konteks, Verstaanbaarheid van Vertalings | Leave a comment

52. ‘n Intrinsieke Studie

‘n Intrinsieke Studie Insigte aangaande Matteus 28:19 deur Dan Phillips. Hierdie week plaas ek ‘n interessante studie deur Dan Phillips van Pyromaniacs. Met sy toestemming het ek dit vry vertaal. Selfs al is jy nie in die Grieks of taalkunde … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Evaluering: maatstawwe, Hantering van Verskille, Inspirasie deur Heilige Gees, Intrinsieke kriteria, Oorspronklike Outografie | 2 Comments

23.5 Kodeks Sinaïtikus

23;5 Kodeks Sinaïtikus Kodeks Sinaiticus,  א is ‘n Griekse Unsiale kodeks wat beide die Ou en Nuwe Testamente bevat, asook enkele apokriewe geskrifte. Dit dateer uit ongeveer 350 n.C. Die Nuwe Testament in ‘n uitstekende voorbeeld van die Aleksandrynse tekstipe. … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks | Leave a comment

14.1 Sinaitikus; Regstelling Joh.21:24-25

14.1 Sinaitikus; Regstelling Wat doen mens wanneer jy ontdek dat ‘n ander manuskrip nog ‘n verdere laaste vers het wat nie voorkom in die bronmanuskrip wat jy so pas gekopieer het nie. Eercer as om ‘n onvolledige werk af te … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Kodeks, Oorspronklike Outografie, Sinaïtikus, Verskille: Verkeerd sien | 6 Comments

13. Vasstel van die Teks.

Die betroubaarheid van die Nuwe Testament. Wanneer mens die betroubaarheid van enige antieke manuskrip wil beoordeel, is daar veral drie aspekte waarna gekyk moet word. 1) Hoe kort die tyd is wat verloop het tussen die fisiese gebeurtenis en die … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks | 11 Comments