Category Archives: Evaluering: maatstawwe

140 Tekens van die Begin van die Smarte. Markus 13:8

Kan jy glo dat daar op die laaste woord in ‘n sin nie minder nie as nege variasies voorkom! Dit is die geval met Markus 13:8. Maar hoe kan ons bepaal watter variasie met die oorspronklike outografie sou ooreenstem? Net … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

138 “Seun van God” of “Seun van die Mens”?

Hoe het Jesus na Homself verwys? As Seun van God, of as Seun van die mens? Jesus het ‘n man wat blindgebore was, genees. Hierdie man is later deur die Fariseërs uit die tempel geban. Toe Jesus hierdie man raakloop, … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

136 Seun of donkie of skaap in die put, Lukas 14:5

Lukas vertel van die keer toe Jesus die man wat aan watersug gely het, op die Sabbat genees het. Jesus het Homself verdedig deur die Fariseërs te vra wie van hulle nie in ‘n noodgeval op die Sabbat iets uit … Continue reading

Posted in Diatessaron, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Minuskule, Unsiale | Leave a comment

131 Was Jesus aangestel oor die werke van God se hande? Hebreërs 2:7

In Hebreërs twee vers sewe vind ons ‘n variasie waar sommige manuskripte (handgeskrewe afskrifte) die sinsnede: “…en hom oor die werke van u hande aangestel” bevat en ander nie. Waar sou hierdie sinsnede vandaan kom, en was dit deel van … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

125 Om ‘n Eed af te lê of nie. 1 Timotheus 2:7

125 “In Christus” uitgelaat uit 1 Timotheus 2:7. In 1 Timotheus 2:5 – 7 het ons met ‘n uiters belangrike saak te doen. Om die woorde “in Christus” by ‘n stelling te voeg, of weg te laat, is nie ‘n … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | 2 Comments

122 In Moderne Vertalings ontbreek “in Christus” uit Galasiërs 3:17.

Het Paulus neergeskryf dat God die verbond met Abrahan net bekragtig het, of het Hy dit juis “in Christus” bekragtig? Dit is die vraag wat op die spel is wanneer daar twee variasies in die manuskripte voorkom. Die een stel … Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Konteks, Oorspronklike Outografie, United Bible Societies Teks | 2 Comments

120 Aanhaling uit Psalm 24 uitgelaat?

Dit is altyd vir my aangenaam wanneer skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament aanhaal in hulle geskrifte. Daarom neem ek dit ernstig op wanneer ons moderne vertalings ‘n aanhaling wat in die ou vertaling voorkom, uitlaat. Een … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

113 “Volgens die orde van Melgisédek” uit Hebreërs 7:21 uitgelaat.

Waarom is “Volgens die orde van Melgisédek” uitgelaat? In die ou Afrikaanse vertaling vind ons in Hebreërs sewe vers een en twintig ‘n belangrike aanduiding dat Jesus ‘n priester geword het “volgens die orde van Melgisédek”. Die meeste moderne vertalings laat … Continue reading

Posted in Eerste Gedrukte Griekse NT, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | 1 Comment

102 Sal God ons in die openbaar vergeld? Matteus 6:4

102. Verwagte byvoeging Mat.6,4,6,18 Een van die interessante variasies wat soms voorkom, is wanneer een groep manuskripte ‘n bepaalde weergawe bevat terwyl die ander groep manuskripte die verwagte uitbreiding bevat op een aspek van die korter weergawe. As voorbeeld kyk … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Intrinsieke kriteria, Verwagte Uitbreiding | Leave a comment

101 Wat Robin Williams ons van die Bybel kan leer.

  Wat Robin Williams ons van die Bybel kan leer. Robin Williams is dood. Hulle sê hy het selfmoord gepleeg. Wat kan hy ons van Jesus en die Bybel leer? Lees ek die berigte oor Williams in die verskillende koerante, … Continue reading

Posted in Evaluering: maatstawwe, Harmoniëring, Konteks | Leave a comment