Category Archives: Haplografie

139 Julle wat glo in die Naam van die Seun van God

Toe ek op skool was moes ons dikwels lang hoofstukke van die swartbord afskryf. Een van die dinge wat soms gebeur het, was dat ek en van my klasmaats ‘n woord of sin twee keer neergeskryf het. Dit word dittografie … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Haplografie, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Oorspronklike Outografie | Leave a comment

41. 1Johannes2:23 Wie die Seun erken…

1Joh.2:23 …wie die Seun erken, erken ook die Vader. Toe ek nog ‘n seun was, staan ek eendag en kyk terwyl my pa ploeg. Agter die ploeg stap twee van ‘n plaaswerker se seuns in die ploegvoor agterna. Die jongste, … Continue reading

Posted in Desiderius Erasmus, Eerste Gedrukte Griekse NT, Haplografie, Sinaïtikus | 8 Comments

15. Foutiewe sien, 2: Haplografie en Dittografie.

‘n Tweede tipe fout deur foutiewe sien: In hierdie uittreksel van ‘n deel van ‘n kolom uit die Kodeks Sinaïtikus het ek drie reëls met rooi omkring wat presies dieselfde letters bevat. In hierdie plasing bespreek ons die moontlikheid van … Continue reading

Posted in Dittografie, Haplografie, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 5 Comments