Category Archives: Intrinsieke kriteria

135 Die Nut van “om te Roem”; 2 Korintiërs 12;1

In 2 Korintiërs twaalf vers een word die Bybelvertaler gekonfronteer met variasies wat veroorsaak word deur ‘n klein verskilletjie in die Grieks. Dit kan óf “dei” = moet/behoort, wees; óf “de” = en; óf “dy” = daarom/in werklikheid; of selfs … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Oorspronklike Outografie, Verskille: Geheue, Verskille: Verkeerd sien | Leave a comment

134 Genade teenoor Werke in Romeine 11;6

Somtyds lees mens oor ‘n vers heen sonder om die funksie daarvan binne die groter konteks in ag te neem. Ek is van opinie dat dit onder andere in Romeine 11:6 gebeur wanneer ons die Ou Afrikaanse vertaling lees. Die … Continue reading

Posted in Direkte Vertaling, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | 1 Comment

131 Was Jesus aangestel oor die werke van God se hande? Hebreërs 2:7

In Hebreërs twee vers sewe vind ons ‘n variasie waar sommige manuskripte (handgeskrewe afskrifte) die sinsnede: “…en hom oor die werke van u hande aangestel” bevat en ander nie. Waar sou hierdie sinsnede vandaan kom, en was dit deel van … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

129 Soos Christus julle, of ons aanvaar het. Romeine 15:7

In baie plekke in die Bybel word twee of meer groepe mense teenoor mekaar genoem. Afhangend van met watter groep ons onsself identifiseer, kan ons maklik ‘n belangrike saak in daardie Skrif mislyk. Sien ons onsself as deel van die … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Verskille: Geheue, Verskille: Gehoor | Leave a comment

125 Om ‘n Eed af te lê of nie. 1 Timotheus 2:7

125 “In Christus” uitgelaat uit 1 Timotheus 2:7. In 1 Timotheus 2:5 – 7 het ons met ‘n uiters belangrike saak te doen. Om die woorde “in Christus” by ‘n stelling te voeg, of weg te laat, is nie ‘n … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | 2 Comments

124 “Die Vader van onse Here Jesus Christus.” Efesiers 3:14

In die moderne vertalings word die woorde in donker gedruk, uitgelaat. Wat sou die rede hiervoor wees? (AOV) “Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,” Eksterne kriteria. Heel eerste kyk ons na … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

123 “Kinders” of “werke” Matteus 11:19

In die vier Afrikaanse vertalings wat deur die Bybelgenootskap uitgegee word, kom vier verskillende variasies van Matteus 11:19 voor! 1933/53 Ou Afrikaanse Vertaling: “Die Seun van die mens het gekom – hy eet en Hy drink en hulle sê: “dáár … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

120 Aanhaling uit Psalm 24 uitgelaat?

Dit is altyd vir my aangenaam wanneer skrywers van die Nuwe Testament uit die Ou Testament aanhaal in hulle geskrifte. Daarom neem ek dit ernstig op wanneer ons moderne vertalings ‘n aanhaling wat in die ou vertaling voorkom, uitlaat. Een … Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Dittografie, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks | Leave a comment

119 Verweer van ‘n manuskrip kan lei tot ‘n variasie.

Kon ‘n verweerde manuskrip ‘n variasie veroorsaak? Dit is die vraag op die tafel in die ondersoek na 2 Tessalonisense 2:3. Het Paulus die “antichris” soos ons hom uit Openbaring leer ken, beskryf as die “sondige”, of die “wettelose” mens! … Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

118 Die gees van die Antichris

Jesus het in die vlees gekom; 1Johannes 4:3 Waarom sou dit so belangrik wees om te bely dat Jesus “in die vlees gekom het”? 1933/53 Vertaling: 1Johannes 4:2 – 3: “Hieraan ken julle die Gees van God: elke gees wat … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks, Verskille: Geheue | Leave a comment