Category Archives: Kanon

147 Die Muratoriaanse Kanon

Die Muratorian Fragment en ‘n vroeë kànon. Hierdie plasing is met permissive ‘n verwerking van Alisa Childers se blog. (http://www.alisachilders.com) Besoek gerus haar blog en sien eerstehands wat hierdie besondere apologeet skryf. Hier is wat sy gesê het: Waarom die … Continue reading

Posted in Kanon | Leave a comment

76 Nuwe Nuwe Testament?

Ek het van hierdie skokkende nuwe publikasie kennis geneem op Prof. Dan Wallace se blog. Ek plaas sy kommentaar daarop hieronder. A New New Testament: Are You Serious? Posted by Daniel B. Wallace on 17 March 2013 in Contemporary Issues, Early Christianity, New Testament Studies,Theology Just released from the … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon | 1 Comment

71 Is die Textus Receptus onfeilbaar?

Is die Textus Receptus onfeilbaar? In Openbaring 17:8 kry ons ‘n interessante verskil wat nie maklik in vertalings raakgesien word nie, maar inderdaad in die Grieks duidelik is. Dit bring die wese van die besware teen die Textus Receptus na … Continue reading

Posted in Desiderius Erasmus, Kanon, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 1 Comment

57. Einde van Markus

57. Hoe het Markus sy Evangelie geëindig? (Mk.16:9-20) ‘n Kennis van ons het jare gelede ‘n baie ou fotografiese besigheid oorgeneem en daarmee saam ‘n hele versameling ou sepia negatiewe, nog op glas bekom. Een van hierdie negatiewe het hom … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Kanon, Ontstaan van NT, United Bible Societies Teks | 1 Comment

56 Klere was of Gebooie doen?

56. Klere was of Gebooie doen? Op 22:14. Wat is die voorwaarde in Op.22:14? Is dit: “Salig is die wat die gebooie doen” of: “wat hul klere gewas het”? Die verhouding tussen genade en dade is een van die kern … Continue reading

Posted in Desiderius Erasmus, Eerste Gedrukte Griekse NT, Intrinsieke kriteria, Kanon, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 6 Comments

54. Die vrou in Owerspel betrap. (Joh.7:53-8:11)

Die vrou in Owerspel betrap. (Joh.7:53-8:11) Soos in feitlik alle moderne vertalings kom daar ook in die Nuwe Afrikaanse Bybel ‘n nota onder aan die bladsy voor: “Volgens die gebruikte grondteks is 7:53 – 8:11 eers later ingevoeg.” Wat is … Continue reading

Posted in Diatessaron, Glos, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon | Tagged | 3 Comments

39. Gebed en vas? Markus 9:29

39 Markus 9:29: Is “vas” deur Jesus as vereiste gestel? Die Here het in 2000 my vrou geroep om ‘n gebeds-bediening te begin waar ons die ouers bystaan wie se kinders vasgevang is in die okkulte en/of dwelm- of ander … Continue reading

Posted in Diatessaron, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Kanon, United Bible Societies Teks | 18 Comments

35 Apokriewe

35 Apokriewe Heelwat mense het vrae en onsekerheid oor die posisie en gesag wat aan die apokriewe geskrifte geheg moet word. Mense is soms bekommerd oor hoe ons moet bepaal watter geskrifte deel van die Bybel moet wees, en watter … Continue reading

Posted in Apokriewe, Kanon | 7 Comments

26. Die Beoordeling van Variasies.

Die beoordeling van Verskillende Lesings Elke gelowige wil graag weet wat God in sy woord aan ons laat skryf het. Daarom maak elke gelowige erns met die Bybel. Die Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskryf. Omdat Grieks nie ons … Continue reading

Posted in Kanon, United Bible Societies Teks | 29 Comments

9. Die Kanon.

Die bepaling van die kanon Onder “Kanon” verstaan ons die geskrifte wat as riglyn of meetstok vir ons geestelike lewe aanvaar kan word. In die Nuwe Testament is dit die 27 boeke wat in ons Bybels opgeneem is. Die eerste lesers, kopieerders … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon, Ontstaan van NT, Septuagint | 14 Comments