Category Archives: Ontstaan van NT

117 Het Herodus of sy informante gesê dat Johannes uit die dood opgestaan het?

Markus 6:14: Herodus het gesê, of sommige het gesê; elegen of elegon. ‘n Interessante variasie het ontstaan deurdat die twee woorde “elegen”; hy het gesê, en “elegon”; hulle het gesê, byna dieselfde klink, en daarom maklik verwar kon word. Dit … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Ontstaan van NT | Leave a comment

78 Ons oudste getuienis van die Nuwe Testament, Papirus 52

 Rylands Library Papyrus P52 Tim Challies 03/21/13 7 Ek plaas hierdie uitstekende artikel oor die oudste getuienis van die Nuwe Testament, Papirus 52 vanaf Tim Challies se blog (www.challies.com ) Nie alleen gee hy ‘n uitstekende beskrywing van hierdie fragment … Continue reading

Posted in Ontstaan van NT, Oorspronklike Outografie, Papirus | Leave a comment

57. Einde van Markus

57. Hoe het Markus sy Evangelie geëindig? (Mk.16:9-20) ‘n Kennis van ons het jare gelede ‘n baie ou fotografiese besigheid oorgeneem en daarmee saam ‘n hele versameling ou sepia negatiewe, nog op glas bekom. Een van hierdie negatiewe het hom … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Kanon, Ontstaan van NT, United Bible Societies Teks | 1 Comment

55 Oop of Geslote Kànon.

Oop of Geslote Kànon. Die hele kwessie van die kànon kom telkens na vore in die beoordeling van variasies in manuskripte. Daarom plaas ek hier ‘n aantal vrae wat daaroor ontstaan het, tesame met my antwoord daarop. Onder “kànon” verstaan … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Ontstaan van NT | Leave a comment

30 Soek die Here, ten spyte van.

 Soek die Here, ten spyte van watter foute mense ookal gemaak het. Dit kan ‘n skok wees wanneer ek as mens bewus word van die foute en tekortkominge in die bundel wat ek leer liefkry het as die Bybel, die … Continue reading

Posted in Desiderius Erasmus, Eerste Gedrukte Griekse NT, Hantering van Verskille, Ontstaan van NT | 6 Comments

9. Die Kanon.

Die bepaling van die kanon Onder “Kanon” verstaan ons die geskrifte wat as riglyn of meetstok vir ons geestelike lewe aanvaar kan word. In die Nuwe Testament is dit die 27 boeke wat in ons Bybels opgeneem is. Die eerste lesers, kopieerders … Continue reading

Posted in Apokriewe, Inspirasie deur Heilige Gees, Kanon, Ontstaan van NT, Septuagint | 14 Comments

8. Die eerste eeu in oënskou.

Die eerste eeu in oënskou: Ons weet nie presies wanneer Jesus gebore is nie. In die jaar 525 het Pous Johannes 1 vir Dionysius Exiguus, ‘n Russiese monnik gevra om die datums vir die paasfeeste vir die volgende 100 jaar … Continue reading

Posted in Inspirasie deur Heilige Gees, Ontstaan van NT, Uncategorized | 14 Comments

7. Die ontstaan van die Nuwe Testament; Inspirasie deur die Heilige Gees.

Die ontstaan van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament het ‘n baie besondere ontstaansgeskiedenis. Alleenlik in Openbaring vind ons ‘n opdrag van God om iets in die Nuwe Testament neer te skryf. Nêrens elders is daar enige aanduiding van die … Continue reading

Posted in Inspirasie deur Heilige Gees, Ontstaan van NT | 16 Comments