Category Archives: Uncategorized

62. Nieu-Seeland en Genesis 1-3.

Nieu-Seeland en Genesis 1. Die insigte, interpretasies aanbieding en toepassing van die feite soos weerspieël in hierdie dokument is volledig my eie en ek neem volle verantwoordelikheid daarvoor. Konflik tussen die Bybel en die wetenskap: Mense voel soms verward deur ‘n … Continue reading

Posted in Uncategorized | 10 Comments

61. Psalm 7:13-14:

61. Psalm 7:13-14: In die film “Up in the air” hoor Ryan Bingham, die hoofkarakter, ‘n lugwaardin aan hom vra: “would you like the cancer?” Hy skrik hom buite weste, en eers met die derde probeerslag verstaan hy wat sy … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Welkom! Begin hier.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testamnet en die redes vir die verskille bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

47. Die Maagdelike Geboorte.

47. Hoeveel Maagdelike Geboortes was daar in die Geskiedenis? Mat. 1:23: Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar, en hulle sal Hom Immánuel noem, dit is, as dit vertaal word: God met ons. (AOV) Jes. 7:14 Daarom … Continue reading

Posted in Septuagint, Uncategorized | 1 Comment

44 Wie kom moeilik in die Koninkryk van God?

44 Wie kom moeilik in die Koninkryk van God? Image from Flickr Daar is tye wanneer die Bybelvertaler ‘n uiters moeilike keuse moet maak. Wat doen jy wanneer jy gekonfronteer word met ‘n variasie in die teks waarvan die manuskripbewyse … Continue reading

Posted in Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Uncategorized | 5 Comments

21.1 Uitbreiding van die Teks

21.1 Uitbreiding van die Teks Uitbreiding van die teks. Wanneer ‘n kopieerder met twee of meer verskillende bewoordings gekonfronteer was, sou hy eerder almal invoeg as om deur ‘n verkeerde keuse die regte woord uit te laat. Volgens die vroegste … Continue reading

Posted in Oorspronklike Outografie, Uncategorized, Verskille: Uitbreiding van die teks | Leave a comment

21.3 Diverse detail

7. Byvoeging van diverse detail. In ‘n hele paar kodekse is diverse besonderhede bygevoeg soos die naam van Kleopas se vriend oppad na Emmaus, of diè van die rowers wat saam met Jesus gekruisig is. In ‘n ander manuskrip word … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

31 Einde van die “Ons Vader-gebed”

Einde van die “Ons Vader-gebed”, Mat.6:13 In die meeste moderne vertalings word die doksologie (verheerliking) aan die einde van die “Ons Vader-gebed in Matheus 6:13 nie meer geplaas nie. Die weergawe van die gebed is in Lukas ook sonder die … Continue reading

Posted in Uncategorized | 7 Comments

24. Griekse Manuskripte

Belangrike Griekse Getuienisse van die Nuwe Testament Grieks was die lingua franka in die Romeinse wêreld in die tyd van Jesus. Die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament wat van ±250-132 v.C. gemaak is en algemeen gedurende die … Continue reading

Posted in Minuskule, Palimpses, Papirus, Perkament, Uncategorized, Unsiale, Voorleesbundels | 8 Comments

21. Historiese of Geografiese Veranderings

Doelbewuste veranderings, vervolg. Daar is verskeie ander tipes veranderings wat deur kopieerders en monnike of ander geestelikes aangebring is en in sommige Bybels opgeneem is. Hoewel hierdie tipe veranderings nie altyd op die oog af groot verskille meebring nie, kan sommige … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments