Category Archives: Vertalings Uitdagings

156 Jesus word “Verhoog.” Johannes 3:14-15

Ek besoek ‘n lidmaat in die hospitaal. Hy sê aan my: “Ek wil nou huistoe gaan, Dominee. Ek is klaar.” “Huistoe gaan” het ‘n dubbel betekenis. Hy wil uit die hospitaal ontslaan word en tuis gaan rus sonder die pype … Continue reading

Posted in Konteks, Vertalings Uitdagings | Leave a comment

84. Diakensvroue of Vrouediakens? 1Tim. 3:11

Vroue of Vrouediakens? 1Tim. 3:11 Kan ‘n man uit sy amp verwyder word as gevolg van die swak gedrag van sy vrou? Ek is oortuig dat daar mense is wat graag 1Timoteus drie vers elf so sou wou interpreteer. Tot … Continue reading

Posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Konteks, Vertalings Uitdagings | Leave a comment

72 Die “doding” van Jesus

Die “doding” van Jesus. 2Kor4;10 Op die plaas is daar boorde en saailande. Die een word elke jaar gesnoei, bemes en die oes afgehaal; Die ander word elke jaar omgeploeg gesaai bemes en die oes afgehaal. Die boord lewer elke jaar … Continue reading

Posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Direkte Vertaling, Verstaanbaarheid van Vertalings, Vertalings Uitdagings | 2 Comments

53. Taalontwikkeling

Taalontwikkeling My pa het vertel van ‘n oom wat iets moes voorlees, en by elke moeilike of lang woord net “grootwoord” gesê het en doodluiters verder gelees het! Is dit nie wat ons dikwels doen wanneer ons iets onverstaanbaar in … Continue reading

Posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Direkte Vertaling, Hantering van Verskille, Parafrase, Verstaanbaarheid van Vertalings, Vertalings Uitdagings | Leave a comment

34 Jesaja 9:5; Die Ster van Betlehem

34. Jesaja 9:5; Die ster van Betlehem. Vier of vyf punte? Ek hanteer die vraag wat ek ‘n tydjie gelede ontvang het, weer kortliks hier. Die vraag kom kortliks op die volgende neer: “Die Ster van Betlehem behoort vyf punte … Continue reading

Posted in Vertalings Uitdagings | 6 Comments

29 Punktuasie

Unieke Vertalings Uitdagings: Punktuasie. Ek deel ‘n storietjie uit my kinderdae. Moontlik ken u dit ook. Dit gaan oor ou oom Piet wat self die grafsteen vir sy vrou se graf uit sandsteen gekap en bewoord het. Omdat Hollands “goed … Continue reading

Posted in Punktuasie, Vertalings Uitdagings | Leave a comment

28. Semantiek

Uitdagings in vertaaltegniek Vertaling bly altyd ‘n uitdaging. Telkens moet tussen sinonieme gekies word, en sinonieme dek nooit dieselfde betekenisveld nie! Vergelyk die woorde predikant, dominee, en pastoor. Ander kere word geworstel om dieselfde betekenis oor te dra wanneer daar … Continue reading

Posted in Vertalings Uitdagings | 9 Comments