137 Die dag waarneem of nie, Romeine 14:6.

Sommige manuskripte bevat addisionele bewoording in Romeine 14:6 aangaande die waarneem van die Sabbat en ander heilige dae wat ons nie in die meeste moderne vertalings vind nie. Die 1933/53 Bybel bevat hierdie woorde wat ek in donker gedruk het:

1933/53: “Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here; en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar nie tot eer van die Here; en wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God; en wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here, en hy dank God.”

Die meeste moderne vertalings stem ooreen met die weergawe wat ons kry in Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling: “Die een wat ‘n bepaalde dag uitsonder, sonder dit vir die Here uit. En die een wat eet, doen dit tot eer van die Here, want hy dank God daarvoor; ook die een wat nie eet nie, doen dit tot eer van die Here, en hy dank God daarvoor.” Continue reading

Posted in Aleksandrynse Tekstipe, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Hantering van Verskille, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Konteks, United Bible Societies Teks | Leave a comment

136 Seun of donkie of skaap in die put, Lukas 14:5

Lukas vertel van die keer toe Jesus die man wat aan watersug gely het, op die Sabbat genees het. Jesus het Homself verdedig deur die Fariseërs te vra wie van hulle nie in ‘n noodgeval op die Sabbat iets uit die put sou red nie. Maar wat het Jesus gesê?

1933/53: “En Hy antwoord en sê vir hulle: Wie van julle se esel of os sal in ‘n put val, wat dit nie dadelik op die sabbatdag sal uittrek nie?”

“Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling”: “Wie van julle sal, as sy seun of os in ‘n put val, hom nie dadelik uithaal nie – al is dit op die Sabbat?”

In manuskripte is daar drie moontlikhede. “Jou seun of os”, of: “jou donkie of os”, of selfs: “jou skaap of os”? Continue reading

Posted in Diatessaron, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Minuskule, Unsiale | Leave a comment

135 Die Nut van “om te Roem”; 2 Korintiërs 12;1

In 2 Korintiërs twaalf vers een word die Bybelvertaler gekonfronteer met variasies wat veroorsaak word deur ‘n klein verskilletjie in die Grieks. Dit kan óf “dei” = moet/behoort, wees; óf “de” = en; óf “dy” = daarom/in werklikheid; of selfs “ei” = indien.

1. Eksterne kriteria
In die manuskripte kom die volgende variasies voor:
1. dei: “Ek behoort, om te roem; hoewel dit nie nuttig is nie…” (Papirus 46,±200; 4 Unsiale; 15 Minuskels; 8 Antieke vertalings.
2. de: “En/maar om te roem, is nie nuttig nie…” 3 Unsiale;en een Antieke vertaling.
3. dy: “In werklikheid om te roem, is nie nuttig nie…” 2 Unsiale; 4 Minuskels en ‘n Bisantynse leesbundel.
4. ei: “Indien om te roem, nie nuttig is nie, behoort…” 1 Unsiaal; 3 Minuskel en ‘n Leesbundel; asook 5 Antieke vertalings. Continue reading

Posted in Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Oorspronklike Outografie, Verskille: Geheue, Verskille: Verkeerd sien | Leave a comment

134 Genade teenoor Werke in Romeine 11;6

Somtyds lees mens oor ‘n vers heen sonder om die funksie daarvan binne die groter konteks in ag te neem. Ek is van opinie dat dit onder andere in Romeine 11:6 gebeur wanneer ons die Ou Afrikaanse vertaling lees. Die tweede gedeelte van die sin (wat in moderne vertalings ontbreek) is net die teenoorgestelde van die eerste. Maar het dit ‘n invloed op die verstaan van die geheel? Maak dit ‘n verskil?

1933/53 Vertaling; “En as dit deur genade is, dan is dit nie meer uit die werke nie; anders is die genade geen genade meer nie. En as dit uit die werke is, dan is dit nie meer genade nie; anders is die werk geen werk meer nie.”

Die “Nuwe Testament, ‘n Direkte Vertaling” bied dit as volg aan: “ Maar as dit uit genade is, is dit nie meer op grond van ons dade nie; want anders sou die genade nie meer genade wees nie. Continue reading

Posted in Direkte Vertaling, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | 1 Comment

133 Komma Johanneum in die King James Version.

Binne ‘n paar dae sal dit 500 jaar wees sedert Erasmus die eerste Griekse Nuwe Testament op 1 Maart 1516 gepubliseer het. Voor daardie tyd moes elke kopie van die Nuwe Testament met die hand gekopieer word. Erasmus se teks het later bekend gestaan as die Textus Receptus (Die Teks wat Ontvang is). Hierdie teks is onbevraagteken algemeen gebruik vir die vertaling van die Nuwe Testament, soos onder andere die King James Version en die 1933/53 Afrikaanse Bybel.

Wat hier volg is my vrye vertaling van ‘n blog-publikasie van ‘beliefspeak2’; Continue reading

Posted in Eerste Gedrukte Griekse NT, Oorspronklike Outografie, Textus Receptus, Verskille: Leerstellige oorwegings | Leave a comment

132 Nuwe Manuskripte in Athene ontdek.

‘n Vrye vertaling van ‘n artikel van die “Center for the Study of New Testament Manuscript’s” (CSNTM)

Die personeel van die CSNTM het ten minste sewentien Nuwe Testament manuskripte in die Nasionale Biblioteek van Griekeland in Athene ontdek. Met “ontdek” bedoel hulle dat hierdie manuskripte nog nie amptelik opgeneem is in die Instituut vir Nuwe Testamentiese Tekstuele Navorsing (INTF) in Muenster, Duitsland nie. Dit beteken dat die INTF en ook ander Nuwe Testamentiese navorsers van hulle bestaan bewus is nie. Continue reading

Posted in Minuskule, Palimpses, Perkament | 1 Comment

131 Was Jesus aangestel oor die werke van God se hande? Hebreërs 2:7

In Hebreërs twee vers sewe vind ons ‘n variasie waar sommige manuskripte (handgeskrewe afskrifte) die sinsnede: “…en hom oor die werke van u hande aangestel” bevat en ander nie. Waar sou hierdie sinsnede vandaan kom, en was dit deel van die oorspronklike outografie van Hebreërs?
1933: “U het hom ‘n weinig minder as die engele gemaak; met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van u hande aangestel.
Die ander Afrikaanse vertalings stem ooreen met Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling: “U het Hom vir ‘n kort rukkie minder as engele gemaak; en Hom met heerlikheid en eer gekroon.” Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Evaluering: maatstawwe, Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria | Leave a comment

130 Die Poliglot van Ximines (1522)

In ‘n vorige plasing het ek verwys na die Poliglot van kardinaal Ximines van Spanje. Dit is die eerste Bybel wat gedruk is met die verskillende tale langs mekaar op een bladsy.

Hierdie plasing is ‘n aanpassing van Dan Graves se artikel in “This week in Christian History”. Continue reading

Posted in Eerste Gedrukte Griekse NT | Leave a comment

129 Soos Christus julle, of ons aanvaar het. Romeine 15:7

In baie plekke in die Bybel word twee of meer groepe mense teenoor mekaar genoem. Afhangend van met watter groep ons onsself identifiseer, kan ons maklik ‘n belangrike saak in daardie Skrif mislyk. Sien ons onsself as deel van die oorspronklike stam van Israel, of as deel van die gelowiges wat uit die heidenwêreld gered is? In Romeine vyftien vers sewe het ons ‘n geval waar die posisie wat ons inneem, ons vir so ‘n saak kan verblind. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Betroubaarheid van Teks, Eksterne Maatstawwe (Gegewens), Interne Kriteria, Intrinsieke kriteria, Verskille: Geheue, Verskille: Gehoor | Leave a comment

128 Bronteks

128 Bronteks.

Hieronder volg ‘n uittreksel van my boek oor die redes vir die verskille tussen ouer vertalings van die Bybel soos die “King James Version” en die 1933/53 “Die Bybel”, teenoor moderne vertalings soos die 1983 “Die Bybel, Nuwe Vertaling” asook “Die Bybel, ‘n Direkte Vertaling” en talle ander moderne onafhanklike vertalings.

Ek haal aan:

Aanvanklik is afskrifte van die oorspronklike outografieë van die verskillende briewe en die ander boeke van die Nuwe Testament deur individuë of professionele kopieerders gemaak. Hierdie afskrifte is soms op papirus of op perkament gemaak. Ons noem alle handgeskrewe afskrifte manuskripte om hulle te onderskei van gedrukte weergawes wat natuurlik eeue later eers ontstaan het.

Oor die wêreld versprei, in kloosters, biblioteke en museums, en selfs in privaat besit is daar meer as 5800 manuskripte van die Nuwe Testament. Sommige van hulle is net ‘n fragment van ‘n enkele bladsy wat letterlik net ‘n deeltjie van ‘n vers uit die Bybel bevat. Ander is meer volledig en bevat soms ‘n bybelboek of twee, of die vier evangelies, of die briewe van Paulus, en so meer. Ander bevat die hele Nuwe Testament, met of sonder sommige apokriewe boeke, en dan is daar manuskripte wat die volledige Ou en Nuwe Tesatamente, ook met of sonder sekere apokriewe boeke bevat. Continue reading

Posted in Antieke Vertalings, Desiderius Erasmus, Kerkvaders, Oorspronklike Outografie, Textus Receptus, United Bible Societies Teks | 2 Comments