Teksregister

Teksregister.

Ek is bly om my boek oor die agtergrond vir die ontstaan van die Nuwe Testament en die redes vir die verskille in vertalings bekend te maak. Ek hanteer ook meer as 100 verskille tussen die 1933/53 – Vertaling, en moderne vertalings. Soos altyd is my beleid dat die werklike feite ons kan help om ‘n ingeligte opinie te vorm, en nie uitgelewer te wees aan die propaganda of verdagmakery ter ophemeling van die een of die ander vertaling nie.
Die boek is tans nog net by myself beskikbaar. Kontak my gerus by 072 5670559, of per e – pos by bibledifferences@gmail.com

Die volgende teksverse is kortliks of meer volledig bespreek.

Kànon (volledig) 55

Genesis 1-3 (volledig) 62

Ps. 7:13 (volledig) 61

Psalm 139:24 (kortliks) 13

Spreuke 23:7 (Volledig) 65

Jesaja 7:14 (kortliks) 47 Ook kortliks in 89

Jesaja 9:5 (volledig) 34

Matteus 1:23 (volledig) 47

Mat. 2:18 (volledig) 67

Mat.5:22 (Volledig) 152 (“Sonder ‘n rede” uitgelaat)

Mat. 5:44 (volledig) 97

Mat. 6:4 (kortliks) 20

Mat. 6:4,6,18 (volledig) 102

Mat. 6:10 (kortliks) 29

Mat. 6:13 (volledig) 31

Mat. 9:13 (kortliks) 20

Mat.11:19 (volledig) 123

Mat. 15:8 (kortliks) 19

Mat. 17:15 (volledig) 42  (Mat. 17:15) (kortliks) 2

Mat. 17:17 ( kortliks ) 3

Mat. 17:21 (volledig) 63 (kortliks) 39

Mat. 18:11 (kortliks) 18

Mat. 19:16-17 (kortliks) 16

Mat. 20:22-23 (volledig) 94

Mat. 20:34  (kortliks) 16

Mat. 21:42 (Volledig) 155

Mat. 23:2 (Volledig) 98

Mat. 23:14 (volledig) 33

Mat. 24:36 (kortliks) 21.2

Mat. 25:3 (kortliks) 20

Mat. 27:35 (volledig) 77

Mat. 28:9 (volledig) 79

Mat.28:19 (volledig) 52

Markus 1:2-3 (kortliks) 21

Markus 1:5 (kortliks) 16

Markus 6:11 (volledig) 149

Markus 6:14 (volledig) 117

Markus 7:8 (volledig) 82

Markus 9:14-29 (kortliks) 42  (Vs.22) (kortliks) 3

Markus 9:29 (volledig) 39

Markus 9:43-44 (volledig) 35

Markus 10:21 (volledig) 87

Markus 10:24  (volledig) 44

Markus 11:26 (volledig) 37

Markus 13:8 (volledig) 140

Markus 13:29 (volledig) 81

Markus 14:11 (kortliks) 21.1

Markus 15:2 (kortliks) 29

Markus 15:28 (volledig) 38

Markus 16:9-20 (volledig) 57

Lukas 1:28 (volledig) 68

Lukas 1:35 (volledig) 90

Lukas 2:14 (volledig) 46

Lukas 2 :49 (volledig ) 114

Lukas 9:37-43 (kortliks) 42

Lukas 9:53-56 (volledig) 80

Lukas 14:5 (volledig) 136

Lukas 21:36 (kortliks) 29

Lukas 22:17-20 (volledig) 58

Lukas 22:43-44 (kortliks) 27

Lukas 23:38 (kortliks) 19

Lukas 23:43 (kortliks) 29

Lukas 24:53 (kortliks) 21;1

Johannes 3:3, 7 (volledig) 85

Johannes 3:14-15 (volledig)

Johannes 4:11,15,19 (kortliks) 89

Johannes 5:4 (volledig) 60

Joh. 6:34 (volledig) 89

Johannes 7:8 (kortliks) 21.2

Joh. 7:39 (volledig) 92

Joh.7:53-8:11 (volledig) 54

Joh. 8:28 (kortliks) 32

Johannes 8:28 (volledig)

Joh. 9:35 (volledig) 138

Joh. 10:29 (volledig) 150

Johannes 12:32-34 (volledig)

Joh. 16:16 (volledig) 143

Joh. 17:1 (kortliks) 4

Joh. 18:31-33 en 37-38 (kortliks) 10

Joh. 19:39 (volledig) 95

Joh. 20:17 (volledig) 93

Joh. 21:15-17 (kortliks) 32 Volledig 75

Joh. 21:24-25 (volledig) 14.1

Handelinge 6:8 (volledig) 73

Handelinge 8:37 (volledig)

Handelinge 8:37 (kortliks) 26

Hand. 9:6 (kortliks) 15 (kortliks) 19

Hand. 15:28 (kortliks) 9

Hand. 17:26 (volledig) 106

Hand.23:9 (volledig) 108

Hand. 24:6-8 (volledig) 48

Hand. 26;29 (kortliks) 53

Hand. 28:29 (volledig) 66

Romeine 8:1 (kortliks) 17

Rom. 8:34 (kortliks) 29

Rom. 9:28 (kortliks) 53

Rom. 11:6 (volledig) 134

Rom.11:30-31 (kortliks) 53

Rom. 13:9 (kortliks) 19

Rom. 14:6 (volledig) 137

Rom.15:7 (volledig) 129

Rom. 15:33   (kortliks) 43

Rom. 16:24, 27 (volledig) 43

1 Korintiërs 6:12 (volledig) 91

1 Korintiërs 7:5 (kortliks) 21.2

1 Kor. 7:40 (kortliks) 7

1 Kor. 9:5 (volledig) 85

1Kor. 10:28 (volledig) 120

1Kor. 13:3 (volledig) 112

1 Kor. 14:34-35 (volledig) 50

2 Kor.4:10 (volledig) 72

2 Kor.12:1 (volledig) 135

Galasiërs 3:1 (volledig) 88

Galasiërs 3:17 (volledig) 122

Galasiërs 4:3 (volledig) 45

Efesiërs 3:14 (volledig) 124

Efesiërs 5:9 (volledig) 154 (Vrug van die Lig)

Efesiëre 5:30 (volledig) 63

Filippense 3:16 (volledig) 100

Kolossense 1:2 (volledig) 59

Kolossense 1:14 (volledig) 110

1 Tessalonisense 2:7 (Volledig) 105

2 Tessalonisense 2:2 (kortliks) 9

2 Tessalonisense 2:3 (volledig) 119

1 Timoteus 2:11-15 (kortliks) 5

1 Tim. 2:7 (volledig) 125

1 Tim. 2:15 (volledig) 103

1 Tim. 3:11 (volledig) 84

1Tim. 6:5 (volledig) 111

2 Tim. 1:11 (volledig) 148

2 Tim. 3:16 (kortliks) 8

2 Tim. 4:13 (kortliks) 10

Hebreërs 2:7 (volledig) 131

Hebreërs 4:16 (kortliks) 28

Hebreërs 7:21 (volledig) 113

Heb. 10:22 (volledig) 49

Heb. 12:20 (kortliks) 19

1 Petrus 1:22 (volledig) 151

1 Petrus 3:19 (volledig) 157

1 Petrus 4:14 (Volledig) 115

2 Petrus 2:4-10 (kortliks) 1

2 Pet. 2:13-14 (kortliks) 6

2 Pet. 2:18 (kortliks) 14

Jakobus 2:3 (kortliks) 28

Jakobus 2:20 (volledig) 145

1 Johannes 1:4 (kortliks) 17

1 Johannes 2:23 (volledig) 41 (kortliks)  15

1 Johannes 4:2-3 (volledig) 153 (Die gees van die Antichris)

1 Johannes 4:3 (volledig) 118

1 Johannes 5:7-8 (volledig) 51

1 Johannes 5:13 (volledig) 139

Judas 1:22 – 23 (volledig) 127

Openbaring 1:5 (volledig) 74

Op. 2:23 (kortliks) 29

Openbaring 5:1 (kortliks) 29

Op. 8:13 (volledig) 116

Op. 17:8 (volledig) 71

Openbaring 22:14 (volledig) 56

Textus Receptus (kortliks) 22 30, 37

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s