92. Die Gees was nog nie. Joh. 7:39

92. Die Gees was nog nie. Joh. 7:39
Wat doen mens indien die bronmanuskrip wat jy moet kopieer, ‘n sinsnede bevat wat tot misverstand aanleiding kan gee? Kopieer jy maar net en laat God daaroor waak? Of voeg jy ‘n logiese woordjie by? Dit is die probleem waarmee heelwat kopieerders gekonfronteer was met Joh. 7:39. In die oudste manuskripte staan daar geskrywe: “As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink! Hy wat in My glo, soos die Skrif sê: strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het Hy gesê van die Gees wat dié sou ontvang wat in Hom glo; want die Gees was nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie.” (Joh. 7:38-39) Hierdie woorde kan aanleiding gee tot verwarring en misverstand. Johannes kon tog nie bedoel dat die Gees nog nie bestaan het nie, want Genesis een bevestig tog reeds in vers twee dat die Gees op die waters gesweef het. Ook kon hy nie bedoel dat die Gees nie met Jesus was nie, want Johannes die Doper het immers self getuig dat hy die Heilige Gees soos ‘n duif op Jesus sien neerdaal en op hom bly. (Joh. 1:32)
In die evangelie moes Johannes na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag verwys het. Maar dit staan nie daar geskrywe nie. En om hier ‘n moontlike verwarring te probeer uitskakel, het sommige kopieerders hul eie aanpassings gemaak. Dit is waarom daar in manuskripte sewe variasies bestaan.
Die byvoeging “Heilige” by “Gees” is so ‘n algemene verskynsel dat ek die twee hoof variasies met of sonder hierdie byvoeging saam hanteer. Die aanduiding dat die Gees nog nie “gegee” was nie is die hoofvariasie, en verwys na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Ons kyk na die verspreiding van hierdie variasies in die manuskripte in die eeu van hul ontstaan.

Joh. 7:39

Moontlikhede want die (Heilige) Gees was nog nie, want die (Heilige) Gees was nog nie gegee nie,
Getuies Grieks Vertalings Kerkvaders Grieks Vertalings Kerkvaders
101-200 p66, p75
201-300 Herdoop, Origenes*, Dionisius Sahidies
301-400 Sinaïtikus, Washington, Bohairies Athanasius, Didimus Vatikanus Vulgaat, 2 Siries, Agmimies, Bohairies Ambrosiaster, Eusebius, Victorinus-Rome, Ambrosius
401-500 Borgianus Armeniaans, Georgies Cyrelius, Hesigius, Chrysostomus*, Theodoretus 2 Oud Latyn, Siries Augustinus
501-600 2 Oud Latyn, Siries
601-700 4 Oud Latyn, Siries
701-800 At.Laurae, Regius
801-900 Cyprius, Petropolitanus, Monasensis, Sangallensis
901-1000 1 Unsiale manuskrip, 20 Minuskels, 1 Voorleesbundel Georgies
1001-1600 f1, f13 Minuskels Oud Latyn

Afgesien van die vier variasies in die tabel hierbo, het kodeks Besae (±550 n.C.) saam met ‘n Gotiese en twee Oud Latynse manuskripte die weergawe “…want die Heilige Gees was nog nie op hulle nie.” Die sesde weergawe vind ons in ‘n Sahidiese en Agmimiese manuskrip: “…want hulle het nog nie die Gees ontvang nie.” en die sewende weergawe in ‘n Etiopiese manuskrip “…want die Heilige Gees het nog nie gekom nie.”
Uit bostaande gegewens is dit duidelik dat die eerste weergawe in die tabel, met of sonder die byvoeging van “Heilige” by “Gees”, die oorspronklike woorde van Johannes bevat. (“… want die Gees was nog nie.”) Al die ander weergawes in die manuskripte is aanpassings om te verhoed dat ‘n leser kan dink dat Johannes die bestaan van die Heilige Gees vóór Pinkster sou ontken.
Die oorspronklike weergawe van Johannes kom voor in die 1933/53 – Ou Afrikaanse Vertaling en in die Nuwe Lewende Vertaling, so ook die Interliniêre Bybel. Die 1983 – Nuwe Afrikaanse Vertaling plaas hul eie uitbreiding sonder enige bronteks om op te steun: “Die Gees was nog nie uitgestort nie.” Die Bybel vir Almal en Die Boodskap het elk hul eie unieke uitbreidings op hierdie woorde.

Die liefde vir die Woord het veroorsaak dat kopieerders deur die eeue eerder ‘n klein aanpassing gemaak het as om die risiko te loop dat mense aan die Woord, of aan Jesus, of aan die Heilige Gees sou twyfel.
Dit laat mens onwillekeurig jouself afvra met hoeveel erns ekself die Woord bestudeer en selfs op die kleiner detail let.

Seën,

Herman.

Gee gerus jou opinie onder aan hierdie bladsy.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling, Hantering van Verskille, Verskille: Uitbreiding van die teks. Bookmark the permalink.

1 Response to 92. Die Gees was nog nie. Joh. 7:39

  1. Johan Brink says:

    Dankie, Herman.

    Baie interessant. Sien asb wat ek in rooi hieronder geskryf het.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s