23.3 Westerse Tekstipe

23.3. Die Westerse Tekstipe.
Hierdie tekstipe word beskou as “…an undisciplined ‘wild’ growth of manuscript tradition and translational activity.” (B.M.Metzger, The Text of the New Testament, p.213). Hierdie kopieë het wyd versprei, nie alleen in Noord Afrika, Italië en Frankryk nie, maar ook in Egipte en in die Ooste. Hoewel die meeste geleerdes hierdie tekstipe as baie korrup beskou, is dit moontlik dat die oorspronklike lesing bewaar word waar dit verlore is in ander tekstipes.
Omdat die Nuwe Testamentiese geskrifte aanvanklik nie as Woord vanGod gesien is nie, het mense met groot vrymoedigheid aanpassings en veranderinge aangebring wat hulle gedink het van waarde kon wees. Hierdie tekstipe is na alle waarskynlikheid deur Marcion gebruik maar ook deur Tatianus. Tatianus het met sy samestelling van al vier Evangelies tot een aaneenlopende verhaal talle eie veranderinge aangebring wat in baie van die Siriese manuskripte en veral die Bisantynse tekstipe neerslag gevind het. Dit is die Diatessaron genoem.
Die belangrikste getuies van hierdie tekstipe is:
1) Kodeks Bezae (D); (450-550 nC.) Bevat die grootste deel van die vier Evangelies, Handelinge en ‘n fragment van 3 Johannes. Dit is ‘n Diglot (Twee tale) met Grieks aan die linkerkant en Latyn regs. Geen ander teks het soveel, en sulke buitengewone variasies en vrye byvoegings of weglatings van woorde, sinne of selfs gebeurtenisse nie. In Lukas se beskrywing van die instelling van die Nagmaal is alle verwysings na die tweede beker verwyder, (Lukas 22:20) wat ‘n omgekeerde orde meebring van eerste die wyn, dan die brood. In Handelinge is daar soveel byvoegings dat dit byna ‘n tiende langer is as enige ander getuie!
2) Kodeks Washington (W); (375-425 nC.) bevat die evangelies waar gedeeltes verskillende tekstipes verteenwoordig, soos hierbo vermeld.
3) Kodeks Claromontanus (Dp); (±550 nC.) Dit bevat die Pauliniese briewe insluitend Hebreërs. Dit is op dieselfde manier saamgestel met dieselfde kenmerke as Kodeks Bezae. Die werk van ten minste 9 korrektors is geïdentifiseer. Kodeks Sangermanensis, (Ep) is ‘n kopie van Claromon¬tanus uit die negende of tiende eeu en het geen onafhanklike waarde nie.
4) MS 383; ±1250 nC. Bevat die Handelinge in Westerse tekstipe, Pauliniese asook die Algemene briewe in die Alexandrynse tekstipe soos hierbo vermeld. Word bewaar in die Bodley Biblioteek, Oxford.
Omdat hierdie tekstipe in manuskripte gekopieer is wat wyd versprei is, het dit ook neerslag gevind in talle oud Latynse vertalings.
Moderne tekskritiek neem alle manuskripte in ag. So word ooglopende veranderings of aanpassings geïdentifiseer en uitgeskakel.
Wees geseënd!
Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Diatessaron, Westerse Tekstipe. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s