2. Dinamies Ekwivalente Vertaling

2. Dinamiese vertaling.

Die tweede soort of tipe vertaling waarna ons kyk. is die dinamiese vertaling. In plaas van ‘n woord-vir-woord benadering, volg hierdie vertaling ‘n gedagte-vir-gedagte metode. Met hierdie tipe vertaling poog die vertalers om dieselfde begrip en selfs emosionele belewing oor te dra as wat die oorspronklike lesers sou hê. Nogtans poog hulle om die oorspronklike teks so getrou moontlik weer te gee. Hoewel dit makliker verstaan word, kan iets van die karakter en poëtiese skoonheid verlore gaan.  Die afwyking van ‘n spesifieke woord of sinsnede kan tot groter verstaanbaarheid lei, maar dit is moontlik dat ‘n dieper of subtiele betekenis verlore kan gaan.

Ons kyk na enkele voorbeelde:

* Wat sou met die seun van Mat.17:15 verkeerd wees? Die AOV meld dat die seun “maansiek” was. Wat beteken “maansiek” nou eintlik? Dit is ‘n term wat feitlik uitsluitlik ten opsigte van hierdie gebeurtenis in die Bybel gebruik word. Watter soort persoon sou ons vandag ‘n “maansieke” noem? Onder ons mense word daar nooit meer na iemand as “maansiek” verwys nie. Of moet ons met hierdie term verstaan dat daar iets met die seun gebeur het, net wanneer die maan in ‘n bepaalde posisie was? Of sou dit beteken het dat die maan verantwoordelik vir sy probleem sou wees? Die ANV sê dat hy “geestelik versteurd” was. Die KJV sê “a lunatic”, die Amplified version (AMP) praat van “epilepsy”. Die Bible in Basic English (BBE) sê sommer “he was off his head”, terwyl die NIV eerder beskryf wat met hom gebeur nl: “he has seizures”.

Die Grieks selyniazetai bevat die woord selyne wat op die helder skitter van die maan wys. Kyk ons na die beskrywing van wat met die kind gebeur het, lyk dit op die oog af baie na epilepsie. In daardie tyd het die mense geglo dat iemand wat sulke stuiptrekkings kry, demoniese aanvalle het wat met die maan in verband staan. Die vraag is of alle aanvalle wat lyk soos dié van die seun, vandag nog beskou en hanteer moet word as ‘n demoniese aanval wat met die maan in verband staan? Moet ons probeer om duiwels uit iemand te dryf wat epileptiese aanvalle kry? Ons kan tog nie sondermeer duiwels uit elke epileptikus wil uitdryf nie! Aan die ander kant is dit ook moontlik dat die duiwel wat in hierdie seun ingevaar het, hom stuiptrekkings laat kry het wat vir ons vandag net soos epilepsie lyk, terwyl dit in wese iets anders was! Jesus het egter geweet wat presies verkeerd was en het dit as sodanig hanteer. Vir ons is daardie Goddelike kennis nie sondermeer moontlik nie.

Hoe ons ookal daarna kyk, ons worstel oor hoe om te vertaal. Die vraag is of dit beter is om ‘n begrip,  sonder om dit te interpreteer, op die letterlike betekenis van die Griekse woord af te vertaal? Dit lei daartoe dat elkeen dan gedwing is om sy eie verklaring of interpretasie te vorm. Indien ons twintig ouers sou vra om aan hulle kinders te verduidelik wat ‘n maansieke kind is, sal ons waarskynlik twintig verskillende verklarings kry. Is dit hoe ons die Bybel moet hanteer? Of moet die vertalers, kultuurkenners en geleerdes na al die faktore asook die uitwerking op die persoon kyk, en dan ‘n keuse maak van hoe ons vandag so ‘n toestand sou beskryf? Die direkte vertaling kies die eerste moontlikheid, die dinamiese kies die tweede.

Die ANV en NIV is voorbeelde van dinamiese vertalings wat eerder in hedendaags verstaanbare terme vertaal, as om die letterlike betekenis van die Griekse woord te probeer oordra.

Wees welkom om jou kommentaar te lewer en/of vrae te stel.

Seën

Herman.

About Herman of bibledifferences.net

The reasons for the differences between older Bibles like the King James Version and newer Bibles like the New International Version have fascinated me ever since my studies in Theology at the University of Pretoria in the seventies. I have great respect for scribes through the ages as well as Bible translators, so there must be good reasons for the differences. With more than 5600 Greek manuscripts and more than 19000 manuscripts of ancient translations to our disposal, the original autographs of the New Testament can be established without doubt. I investigate the reasons behind the differences and publish the facts in a post on my blogs www.bibledifferences.net (Afrikaans: www.bybelverskille.wordpress.com) to enable my readers to judge for themselves. Personally I love to make an informed decision based of facts. That is why I endeavor to provide that same privilege to the readers of my blogs. Since 1973 I am married to my dear wife and greatest friend, Leah Page, founder director of Act-Up Support (www.actup.co.za) a prayer ministry for families struggling with drug-, occult- and other dependencies. We are blessed with two daughters and two sons, four grand sons and two grand daughters. God is alive and omnipotent! Glory to His Name! Herman Grobler.
This entry was posted in Dinamies Ekwivalente Vertaling. Bookmark the permalink.

9 Responses to 2. Dinamies Ekwivalente Vertaling

  1. Pingback: 40. Eugene Nida | Bybelverskille

  2. Pingback: 33 Unieke vertalingsprobleme | Bybelverskille

  3. Pingback: 21. Doelbewuste veranderings | Bybelverskille

  4. Pingback: 10. Duplisering van Manuskripte. | Bybelverskille

  5. Pingback: 9. Die Kanon. | Bybelverskille

  6. Pingback: 8. Die eerste eeu in oënskou. | Bybelverskille

  7. Pingback: 48. Harte besprinkel, Heb.10:22 | Bybelverskille

  8. Pingback: 53. Taalontwikkeling | Bybelverskille

  9. Pingback: Diakensvroue | Bybelverskille

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s